Dự án: Cung cấp sản phẩm Hóa chất Methanol tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố

    • Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty chế biến khí Vũng Tàu (KVT)
    • Số lượng: 491 thùng (163kg/thùng).
    • Thời gian thực hiện: 4/2023 – 10/2024

Methanol Stromann 2