THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: 41A3 đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Số điện thoại: 0862.244.791 – 0862.244.107
  • Email: info@nanotechvietnam.com
  • Website: nanotechvietnam.com
  • Youtube: Nanotech Channel