BỌC CHỐNG ĂN MÒN S2S PLID TAPE LÊN MẶT BÍCH VÀ VAN

Chủ đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN -TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ LÔ 01 & 02 (ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ)

Địa chỉ thi công: Giàn Diamond and Topaz

 

2 3 1
1 1 2 1 3 1