Giải pháp chống hư hỏng chân giàn khoan

By |2023-07-26T07:12:39+00:00November 15th, 2021|Tin tức|

Việc duy trì tính toàn vẹn cấu trúc chân giàn khoan đã và đang là thách thức lớn đối với