Dự án: BỌC BĂNG QUẤN CHỐNG ĂN MÒN S2S PLID TAPE TẠI ĐẠM PHÚ MỸ

Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP – Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ thi công: Nhà máy Đạm Phú Mỹ