DỰ ÁN: THI CÔNG SƠN CHỐNG ĂN MÒN CHO ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

2021-07-26T11:18:29+07:00

DỰ ÁN: THI CÔNG SƠN CHỐNG ĂN MÒN CHO ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Chủ đầu tư: Nam Con Son Pipeline Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đi vào hoạt động năm 2003 để vận chuyển khí thiên nhiên từ Lô 06.1, 11.2 và 12W đến Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (Cảng [...]

Go to Top