Project Description

Công trình: Sơn nano cách nhiệt kính tại Ngân hàng An Bình Vũng Tàu – CN Nguyễn Thái Học

Giá trị: 17,160,000đ

Thời gian thi công : 19/12/2020