Project Description

Khách hàng : Anh Dũng
Địa chỉ : Đường Lưu Chí Hiếu, P.10, Tp.Vũng Tàu.
Khối lượng: 114.46 m2 tôn và 26.59 m 2 tường.