Project Description

Công trình: SƠN NANO CHỐNG NÓNG MÁI TÔN – NHÀ MÁY JUMBOBANG (NHƠN TRẠCH)

Giá trị: Hơn 1.200 m2

Thời gian thi công: Tháng 04/2021