Project Description

Công trình: Sơn nano cách nhiệt kính Khách sạn Aquatel – Vũng Tàu

Giá trị: 7,000,000 đ

Thời gian thi công: 05/03/2021