Project Description

Thi công Sơn chống nóng cho Kính Giếng Trời

Địa chỉ: Đường Chu Mạnh Trinh, Tp. Vũng Tàu.

Khối lượng: 20 m2