Project Description

Thi công phủ Nano chống nóng tại KDL Hồ Mây

Diện tích : 11,5 m2

Thời gian thi công : 15/12/2020