Project Description

Thi công Sơn chống nóng MÁI TÔN và TƯỜNG – khu vực Vũng Tàu

Địa chỉ: 292/15/3a15 – đường 30/04 – phường Rạch Dừa

Khối lượng :  70 m2 TÔN và 65  m2 TƯỜNG.

Ngày thi công : 05/06/2021