Thông tin về điều kiện giao dịch chung 

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có:
Hàng hóa được phép cung cấp trong lãnh thổ Việt Nam.

b) Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này:
Chúng tôi không cung cấp chính sách hoàn trả sản phẩm.

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có:
Đối với sản phẩm sơn kính cách nhiệt IRUV : Bảo hành 10 năm
Đối với sản phẩm sơn nano chống bám bụi Pin mặt trời: Bảo hành 2 năm
Đối với các sản phẩm của nhà cung cấp IEV: 1 năm
Đối với các sản phẩm của nhà cung cấp NUKOTE: 1 năm

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có:
Cung cấp dịch vụ trực tiếp đến khách hàng, không thông qua trung gian hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

e) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.
Người bán có nghĩa vụ thực hiện và hoàn tất công việc nêu ra trong hợp đồng đồng một cách cẩn trọng, an toàn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, quy định về vệ sinh, an toàn khi thi công.
Người mua cam kết thanh toán cho người bán đúng giá trị, đúng hạn theo phương thức thanh toán đã nêu trong hợp đồng, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.